به زودی رستوران کنتیننتال شار با منویی مخصوص برای اعضا و مشتریان عزیز شار و عموم مهمانان افتتاح می گردد.