این اتاق شامل یک تخت دو نفره و یک تخت یکنفره مناسب برای خانواده های عزیز طراحی گردیده است که این اتاق ها نیز منظره ای زیبا به سمت شرق تهران دارد.